Hotline: 028-7109-7689

Author Archive for: jayle

Ưu điểm và nhược điểm của phỏng vấn trực tuyến

Phỏng vấn trực tuyến là một hình thức phỏng vấn dù bạn ở bất kì nơi đâu, bất kì quốc gia nào cũng có thể kết nối với nhà tuyển dụng hay ứng viên. Hình thức này thường được sử dụng thông qua các phần mềm hỗ trợ như Google meeting, Microsoft team, Zoom. Trong thời buổi dịch bệnh hiện

Continue reading

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com