Hotline: 028-7109-7689

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội GLINK Việt Nam 69 views

Follow

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội GLINK Việt Nam has posted 1 job

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội GLINK Việt Nam

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address 224/38 Lý Thường Kiệt , Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.
  • Phone Number 02862813354

Something About Company

  • Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đa dạng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm và chuẩn hoá chất lượng.
  • Khai phóng, đầu tư và trao quyền cho các lãnh đạo cộng đồng hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh bền vững tạo tác động xã hội.
  • Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc nhận thức nâng cao sức khỏe cho chính mình và xã hội.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com