Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM 29 views

Follow

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM has posted 2 jobs

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Information Company

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Full Address Khu Phố Lộc An, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Phone Number 02543506693

Something About Company

Nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nội địa, sản xuất điện, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến vận tải, hoạt động tư vấn quản lí, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com