Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CFV 23 views

Follow

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CFV has posted 1 job

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CFV

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address 90/20 Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phone Number 02866 539 034

Something About Company

Thông tin liên hệ của Công ty TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ CFV (CFV CONSULTING SERVICES LIMITED COMPANY)

Địa chỉ: 90/20 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02866 539 034

Mã doanh nghiệp: 0316390324

Ngành nghề chính: Hoạt động hậu kỳ ( biên tập, truyền phim/băng, phụ đề,…)

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com