Hotline: 028-7109-7689

NY Hoa Viet Co., Ltd 26 views

Follow

NY Hoa Viet Co., Ltd has posted 1 job

NY Hoa Viet Co., Ltd

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address Châu Tử, Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
  • Phone Number 02378860666

Something About Company

Công ty TNHH NY Hoa Việt, có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, được thành lập năm 2015 tại Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích trên 22 héc ta và quy mô trên 10.000 lao động.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com