Hotline: 028-7109-7689

TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN 30 views

Follow

TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN has posted 1 job

TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Information Company

 • Total Jobs 1 Jobs
 • Full Address 36 bis Đường Ba Vì, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone Number 02862704397

Something About Company

 • Tên giao dịch: Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần
 • Tên viết tắt: Tổng công ty EMS
 • Tên giao dịch quốc tế: Vnpost Express Corporation
 • Tên viết tắt quốc tế: EMS Việt Nam
  Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP đã được thành lập vào ngày 24/01/2005 theo Quyết định phê duyệt Đề án số 29/QĐ-ĐABC-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nay là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
  Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006, là đơn vị duy nhất được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế. EMS cũng là thương hiệu dịch vụ chuyển phát toàn cầu của liên minh bưu chính thế giới UPU, hiện đang được khai thác bởi bưu chính của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
  Nhằm năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh, năm 2013 Tổng công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 91,591 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ….vốn điều lệ của Tổng Công ty cũng đã được tiếp tục tăng lên…
  Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty đã hoàn tất đề án chuyển đổi mô hình từ Công ty sang Tổng công ty. Cũng trong năm 2017, Chi nhánh Hà Nội được thành lâp điều chỉnh và hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất tại Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD trong tình hình mới.
  Liên hệ : 028 2704397

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com