Hotline: 028-7109-7689

[Cầu giấy] TVASC – Thực tập sinh kiểm toán 41 views

Job Expired

Mô tả công việc

  • Tham gia thực hiện các hợp đồng Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Thuế và các hợp đồng khác theo sự phân công;
  • Hỗ trợ, phối hợp với Kiểm toán viên để thực hiện quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đến khâu tổng hợp, lập các báo cáo kiểm toán;
  • Hỗ trợ tư vấn khách hàng về các vấn đề có liên quan đến chính sách kế toán, tài chính, chính sách thuế và các văn bản pháp lý có liên quan;
  • Hỗ trợ trưởng nhóm kiểm toán trong việc thiết kế, tổ chức và kiểm tra hệ thống kế toán, đánh giá và xử lý các thông tin tài chính;
  • Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán viên về chất lượng công việc do mình đảm trách;
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Lợi ích

– Thực tập: Từ 1-2tr/tháng tùy theo khối lượng công việc.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com