Hotline: 028-7109-7689

[Hà Nội] JIUYI – NHÂN VIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG 28 views

Mô tả công việc

Dịch hợp đồng , dịch nhóm Wechat, dịch list hàng từ trung sang việt : cụ thể là nhận thông tin lô hàng từ đồng nghiệp Trung Quốc/ khách hàng. Sau đó dịch list hàng rồi gửi sang phòng xnk. Theo dõi quá trình hoàn thành lô hàng trên nhóm wechat: ghi nhận và xử lý các thông tin phát sinh báo cho khách hàng và các bộ phận liên quan. Theo dõi các chi phí phát sinh nhập bảng và báo kế toán …

Lợi ích

Lương từ 09-12tr ( Thỏa thuận theo kinh nghiệm ). Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Yêu cầu công việc

Có khả năng đi công tác

Thời gian: từ t2 – sáng t7. Từ 8h15 đến 17h15 chiều ( sáng t7 làm tại nhà)

Có kinh nghệm trong ngành logistic là 1 lợi thế

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com