Hotline: 028-7109-7689

[HCM] VietSeiko – Nhân viên hành chính 34 views

Job Expired

 

Yêu cầu công việc

  • Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành
  • Tiếng Nhật N3 trở lên
  • Thời gian làm: Từ T2 – T6: 8 – 17h, 8 – 12h T7
  • Công việc trao đổi chi tiết qua phỏng vấn

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com