Hotline: 028-7109-7689

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 16 views

Job Expired

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm chính

– Phụ trách hạch toán, ghi nhận tổng thể các phát sinh công việc của Công ty theo đúng chuẩn mực của Luật thuế hiện hành.

– Lập các báo cáo thuế, BCTC theo yêu cầu của cấp trên

– Kiểm soát kho hàng hóa thực tế phát sinh

 

2. Các công việc thực hiện và quyền hạn

– Phụ trách cập nhật số liệu để lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế đúng thời hạn.

– Kiểm soát hàng hóa, công nợ hàng tuần/tháng, Thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.

– Kiểm tra định kỳ sổ sách đảm bảo các bút toán được hạch toán đầy đủ đúng yêu cầu.

-Thực hiện việc lưu trữ sổ sách, tài liệu, bảo mật các thông tin kế toán

– Tổng hợp, cung cấp các số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

– Nghiên cứu, đề xuất cải tiến trong các quy trình, chính sách và chuyên môn kế toán

– Làm việc với các cơ quan chức năng (kiểm toán, thuế…).

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hệ thống kế toán và các nghiệp vụ kế toán Công ty theo các

quy định của pháp luật hiện hành và chính sách Công ty.

 

– Kiểm tra, nhắc nhở công việc của các cá nhân/bộ phận có liên quan.

– Trao đổi với các kế toán liên quan để hoàn tất công việc nội bộ chung đúng thời hạn

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com