fbpx
Hotline: 028-7109-7689

Nhân Viên Kế Toán 118 views

– Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo Công ty theo quy định
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Yêu cầu

– Có năng lực nghiệp vụ Kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ Kế toán.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Contact Us

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com