Hotline: 028-7109-7689

[PHÚ NHUẬN] CNV LOYALTY – TELEMARKETING 20 views

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của khách hàng mới trên toàn bộ các kênh của
công ty đưa về.
 • Tiếp cận với khách hàng tiềm năng để thiết lập các cuộc gọi đủ điều kiện, Thông tin đến tệp khách hàng tiềm năng về sản phẩm của công ty (không yêu cầu sales)
 •  Xử lý nguồn data có sẵn từ công ty, gọi tư vấn, xác định yêu cầu và đưa qua cho
sales làm việc tiếp nếu khách hàng tiềm năng.
 •  Phân tích, đánh giá và cập nhật CRM ghi chú đầy đủ về mong muốn của khách
hàng dựa trên việc trao đổi thông tin với khách hàng qua cuộc gọi.
 • Đổ thông tin khách hàng đã được verify đến cho các bạn tư vấn viên phù hợp.
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Lợi ích

 • Lương cứng: 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ + KPIs + Phụ cấp
 • Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ
 • Đóng BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
 • Review lương 4 lần/ năm
 • Du lịch team building hằng năm.

Yêu cầu công việc

 • Có laptop để phục vụ công việc
 • Ham học hỏi và có chí cầu tiến, không ngại áp lực.
 • Có kiến thức về CNTT, Marketing, Kinh doanh, kinh tế.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com