Hotline: 028-7109-7689

Purchasing Executive 33 views

Job Expired

Mô tả công việc

A. Phụ trách
– Phụ trách các công việc liên quan đến thu mua, nhập khẩu hàng hoá, sản phẩm, quản lý danh mục hàng hoá, thiết bị
– Thư ký dự án (Project Admin)
– Quản lý kho hiệu quả
B. Mục tiêu
– Hiểu nhiệm vụ và tầm nhìn của công ty, phòng Purchasing
– Hợp tác tốt với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc
– Đảm bảo các thành viên dự án nhận được mọi nguồn lực mà họ cần để thực hiện công việc tốt nhất
– Theo dõi, kiểm tra, đảm bảo việc nhập hàng hóa và quản lý kho
C. Trách nhiệm chính
* ĐỐI VỚI NỘI BỘ:
1. Quản lý kho (40%)
– Thực thi công việc theo quy trình quản lý kho và theo yêu cầu của cấp quản lý
– Nhận hàng, đối chiếu với các hóa đơn, phiếu giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa và nhập hàng vào kho.
– Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.
– Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định
– Ghi phiếu nhập và xuất kho và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký người giao, người nhận trên
phiếu xuất
– Dự báo, kiểm tra hàng tồn kho dự án đến các hàng tồn kho khác: công ty, kho, nhà cung cấp,…
– Cập nhật hàng ngày sổ sách các hàng hóa nhập xuất kho trong ngày.
– Báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng vào ngày cuối tháng.
– Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng bảo quản hàng hóa và sắp xếp kho cho hợp lý (khi đã hiểu việc)
2. Thư ký Dự án (30%)
– Làm việc trên các công cụ để quản lý Dự án: D-tools, Tracknicity theo chuẩn của công ty
– Hỗ trợ Phòng Dự án chuẩn bị tất cả các tài liệu: Bàn giao, Biên bản kiểm tra, Change Order, User Guide,…
– Làm việc với các nhà cung cấp, thầu phụ, bên thứ ba… có liên quan đến dự án và ngoài công trình
– Ghi nhận và lưu trữ các tài liệu dự án: Đơn đặt hàng, Hàng tồn kho, Biên bản kiểm tra,…
3. Thu mua (20%)
– Tìm các sản phẩm và nhà cung cấp: trong nước và nước ngoài
– Lập và lưu tất cả các nhà cung cấp và lập hồ sơ so sánh giữa các nhà cung cấp
– Thỏa thuận với nhà cung cấp về: giá cả, số lượng, vận chuyển… theo hướng dẫn của cấp quản lý
– Mua và theo dõi hàng hoá sản phẩm
– Làm việc giao / trả / bảo hành sản phẩm với nhà cung cấp
4. Công việc định kỳ (10%)
– Kiểm tra hàng tồn kho hàng quý hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý
– Tổ chức họp với phòng Dự án (từng trường hợp) và phòng Thu Mua/ Ban Giám Đốc để lên danh sách hàng hóa.
– Hỗ trợ công việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ liên quan đến nhập hàng, giao hàng/sản phẩm đi kiểm định chất lượng với
các cơ quan thứ ba có liên quan
– Hỗ trợ các phòng ban khác theo yêu cầu của cấp trên.
– Báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của cấp trên.
* ĐỐI VỚI CƠ QUAN BÊN NGOÀI:
– Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà Nước, nhà cung cấp, đối tác, thầu phụ, bên thứ ba có liên quan… theo yêu
cầu của Giám Đốc và cấp quản lý.

Lợi ích

1. Tài chính
– Lương thoả thuận tùy theo năng lực.

– ESOP cho nhân viên có ý định gắn bó lâu dài
– Lương tháng 13 & Thưởng theo thành tích cá nhân & Bộ phận
– Thu nhập cố định & các trợ cấp công việc (Gửi xe, đi lại công trình, đồng phục)
– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo luật hiện hành
– Cung cấp đầy đủ các công cụ, dụng cụ (trừ laptop) và Hệ thống quản lý số
– Sử dụng ứng dụng điện thoại Cloudphone cho mục đích công việc
2. Phát triển bản thân & Nghề nghiệp
– Tham gia các khóa đào tạo Chuyên môn và Phát triển bản thân
3. Môi trường làm việc
– Môi trường khởi nghiệp thân thiện và năng động
– Hoạt động ngoại khóa & đào tạo thường xuyên
– Tạo điều kiện học hỏi & phát triển cách linh hoạt
– Gắn kết, cởi mở, quan tâm./.

Yêu cầu công việc

– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Kỹ năng đàm phán
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Tiếng Anh tốt, Sử dụng phần mềm vi tính tốt
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Cẩn thận, trung thực, hiểu biết, nhạy cảm và chịu trách nhiệm trong công việc.
– Tinh thần cầu tiến, cởi mở, học hỏi.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com