Hotline: 028-7109-7689

[QUẬN 10] – CÔNG TY CPXD VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM – KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 22 views

Job Expired

Mô tả công việc

– Xử lý công việc hiện trường

– Lập biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công ngoài hiện trường

– Quản lý tiến độ và chất lượng thi công dự án

– Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, lên kế hoạch vật tư

– Lập hồ sơ nghiệm thu, báo cáo kế hoạch

– Quản lý hợp đồng, dự toán, chi phí dự án

– Quản lý và hướng dẫn thầu phụ thi công

Lợi íích

sẽ được đề cập trong lúc phỏng vấn

Yêu cầu công việc

Có 3 Năm Kinh Nghiệm Làm Việc

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com