Hotline: 028-7109-7689

Tuyển Nhân Viên Giặt Ủi. Đi làm Ngay 549 views

Job Expired

Làm công việc về giặt ủi
Từ 18-22h, địa điểm làm bên Phan Văn Trị
Làm ít nhất 4 ngày / tuần

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com