Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH LINGYUNGUANG 36 lượt xem

Theo dõi

Công ty TNHH LINGYUNGUANG đã đăng 1 công việc

Công ty TNHH LINGYUNGUANG

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Kcn Quang Châu, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
  • Điện thoại 0983577837

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com