Hotline: 028-7109-7689

Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam 15 lượt xem

Theo dõi

Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam đã đăng 1 công việc

Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú, HCM
  • Điện thoại 039 4996 374

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com