Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI 12 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI đã đăng 1 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 12-14 đường số 3, KDC Bình Phú, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại 028.6685.4244

Đôi điều về Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

Địa chỉ: 12-14 đường số 3, KDC Bình Phú, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Điện Thoại: 028.6685.4244

Mã Doanh Nghiệp: 0313202893

Ngành Nghề Chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com