Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT 11 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT đã đăng 1 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 96/17 Đặng Thuỳ Trâm, P13, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại 0842423838

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com