Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (M-SERVICE) 169 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (M-SERVICE) đã đăng 1 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (M-SERVICE)

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Lầu M, Tòa nhà Petroland, số 12 , đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh 
  • Điện thoại 02871022222 

Đôi điều về Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN  (M-SERVICE)

Địa chỉ : Lầu M, Tòa nhà Petroland, số 12 , đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại :02871022222

Mã doanh nghiệp :0305289153

Ngành nghề chính : Hoạt động trung gian tiền tệ khác
– Chi tiết: – Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; – Dịch vụ cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử M-Money (thực hiện theo Quyết định số 2752/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2009 về việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực Tuyến thực hiện thí điểm dịch vụ Ví điện tử M_Money) – Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động khi có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước) (thực hiện theo Nghị định 101/2012/NĐ-CP)

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com