Hotline: 028-7109-7689

Công ty Cổ phần GONSA 12 lượt xem

Theo dõi

Công ty Cổ phần GONSA đã đăng 1 công việc

Công ty Cổ phần GONSA

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 07-09 Đường Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại 0365951980

Đôi điều về Công ty

Công ty Cổ phần GONSA (“GS”) hoạt động trong lĩnh vực R&D; kinh doanh Dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm, Thực phẩm chức năng, Vật tư y tế và Dịch vụ Dược phẩm…

 

Tại GS, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo và trao quyền cho các bạn có năng lực để phát triển sự nghiệp và bạn sẽ là một phần quan trọng trong hành trình của chúng tôi…

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com