Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM 9 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM đã đăng 1 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 71a phố ba Đình, Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại 0962256564

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com