Hotline: 028-7109-7689

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi (GS SHOP) 16 lượt xem

Theo dõi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi (GS SHOP) đã đăng 1 công việc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi (GS SHOP)

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Tầng 3, 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại 0329.054.478

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com