Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG 129 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG đã đăng 1 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 466 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại 0903 555 488

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com