Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY THẦU CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BÌNH ĐẠI 25 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY THẦU CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BÌNH ĐẠI đã đăng 1 công việc

CÔNG TY THẦU CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BÌNH ĐẠI

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
  • Điện thoại 0926299228

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com