Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TNHH AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY 22 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY TNHH AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY đã đăng 1 công việc

CÔNG TY TNHH AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Nhà xưởng X5,X3 Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng.
  • Điện thoại 0944078488

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com