Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH AS CMK 11 lượt xem

Theo dõi

Công ty TNHH AS CMK đã đăng 1 công việc

Công ty TNHH AS CMK

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, Xã Trác Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
  • Điện thoại 033.749.5292

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com