Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TNHH ASIA COLLECT 249 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY TNHH ASIA COLLECT đã đăng 1 công việc

CÔNG TY TNHH ASIA COLLECT

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Lầu 5, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại 028.710.99992

Đôi điều về Công ty

CÔNG TY TNHH ASIA COLLECT

Địa chỉ: Lầu 5, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.710.99992

Mã doanh nghiệp: 0314040067

Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com