Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VIỆT NAM 14 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VIỆT NAM

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ 𝗟𝗮̂̀𝘂 𝟭𝟬, 𝗧𝗼̀𝗮 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗙𝗹𝗲𝗺𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿, 𝟭𝟴𝟮 𝗟𝗲̂ Đ𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̀𝗻𝗵, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭𝟱, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟭𝟭, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
  • Điện thoại 0975.710.845

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com