Hotline: 028-7109-7689

Công ty TNHH Kiến Trúc Việt Dương 28 lượt xem

Theo dõi

Công ty TNHH Kiến Trúc Việt Dương đã đăng 1 công việc

Công ty TNHH Kiến Trúc Việt Dương

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ LK1/11 Pruksa Town, thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại 0888969206

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com