Hotline: 028-7109-7689

Công ty Tnhh Kỹ thuật Công trình Tân Khoa 196 lượt xem

Theo dõi

Công ty Tnhh Kỹ thuật Công trình Tân Khoa đã đăng 1 công việc

Công ty Tnhh Kỹ thuật Công trình Tân Khoa

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Dung Quất, Quốc lộ 24B, Sơn Thành, Sơn Hà, Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Điện thoại 0982779366

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com