Hotline: 028-7109-7689

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM 114 lượt xem

Theo dõi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM đã đăng 1 công việc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Lầu 2 ,Toongoffice, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại 02862710391

Đôi điều về Công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM

Địa chỉ công ty : Lầu 2 ,Toongoffice, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại bàn :02862710391

Mã doanh nghiệp :0107620905

Nghành nghề chính : Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com