Hotline: 028-7109-7689

FOXCONN 33 lượt xem

Theo dõi

FOXCONN đã đăng 1 công việc

FOXCONN

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ KCN Quang Châu - Bắc Giang
  • Điện thoại 0388536559

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com