Hotline: 028-7109-7689

GE HẢI PHÒNG 109 lượt xem

Theo dõi

GE HẢI PHÒNG đã đăng 1 công việc

GE HẢI PHÒNG

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ KCN Nomura, Hải Phòng
  • Điện thoại +84907855213

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com