Hotline: 028-7109-7689

Marubeni Protechs Corporation Thầu Chính QLTCXD Nhà Máy SX Cà Phê Hòa Tan Marubrubeni 235 lượt xem

Theo dõi

Marubeni Protechs Corporation Thầu Chính QLTCXD Nhà Máy SX Cà Phê Hòa Tan Marubrubeni đã đăng 1 công việc

Marubeni Protechs Corporation Thầu Chính QLTCXD Nhà Máy SX Cà Phê Hòa Tan Marubrubeni

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Đường D1 Lô J7, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại 02546275789

Đôi điều về Công ty

Marubeni Protechs Corporation Thầu Chính QLTCXD Nhà Máy SX Cà Phê Hòa Tan Marubrubeni

Thông tin liên hệ

Marubeni Protechs Corporation Thầu Chính QLTCXD Nhà Máy SX Cà Phê Hòa Tan Marubrubeni

Địa chỉ: Đường D1 Lô J7, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 02546275789

Mã doanh nghiệp: 3502409722

Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com