Hotline: 028-7109-7689

NY Hoa Viet Co., Ltd 42 lượt xem

Theo dõi

Công ty này không có công việc nào có hiệu lực

NY Hoa Viet Co., Ltd

Information Company

  • Total Jobs 0 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Châu Tử, Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
  • Điện thoại 02378860666

Đôi điều về Công ty

Công ty TNHH NY Hoa Việt, có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, được thành lập năm 2015 tại Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích trên 22 héc ta và quy mô trên 10.000 lao động.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com