Hotline: 028-7109-7689

SAMSUNG WELSTORY 30 lượt xem

Theo dõi

SAMSUNG WELSTORY đã đăng 1 công việc

SAMSUNG WELSTORY

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Trụ sở văn phòng Welstory - Tầng 3, tòa nhà Halla, KCN Yên Phong, Yên Trung, Bắc Ninh
  • Điện thoại 0855888569

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com