Hotline: 028-7109-7689

Tập đoàn BTP Holdings 10 lượt xem

Theo dõi

Tập đoàn BTP Holdings đã đăng 1 công việc

Tập đoàn BTP Holdings

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ Tầng 5, NO1-T4 Tower, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại 0359159620

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com