Hotline: 028-7109-7689

Vinatop Vietnam 248 lượt xem

Theo dõi

Vinatop Vietnam đã đăng 1 công việc

Vinatop Vietnam

Information Company

  • Total Jobs 1 công việc
  • Địa chỉ đầy đủ KCN Bình Xuyên, Đường tỉnh 310B, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • Điện thoại 0964459534

Đôi điều về Công ty

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com