Hotline: 028-7109-7689

BUSINEES DEVELOPMENT SOLAR (PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI) 21 lượt xem

Job Expired

Mô tả công việc

– Legal follow-up of projects, product ideas/ Theo dõi pháp lý dự án, ý tưởng sản phẩm
– Coordinate with partners to carry out sales activities, product transactions, product information, pricing and sales policies, after-sales activities, customer complaints, disputes arising profit / Phối hợp đối tác thực hiện các hoạt động bán hàng, giao dịch sản phẩm, thông tin sản phẩm, giá và các chính sách bán hàng, hoạt động hậu mãi, giải quyết các khiếu nại khách hàng, các tranh chấp lợi ích phát sinh.
– Develop policies to care for and develop relationships with business partners, investors, and carry out procedures for signing business cooperation contracts / Xây dựng chính sách chăm sóc và phát triển quan hệ với đối tác là các đơn vị kinh doanh, các chủ đầu tư, triển khai thủ tục ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.
– Assume the prime responsibility for organizing the implementation, inspecting, monitoring and urging the attached departments and related departments to implement the work according to the plan, according to the tasks, powers and objectives set out / Chủ trì triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các bộ phận trực thuộc, các bộ phận liên quan triển khai công việc theo kế hoạch, theo nhiệm vụ quyền hạn và mục tiêu đã đề ra
– Periodically report the activities of the Project Development Department to the BOB / Báo cáo định kì hoạt động Phòng phát triển dự án cho BOB
– Xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu của Công ty theo Tháng/Qúy/Năm.
– Regularly update market information from partners. Prepare market reports periodically, weekly, monthly/ Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường từ các đối tác. Lập các báo cáo thị trường định kỳ,hàng tuần, hàng tháng
– Develop and implement business plans and policies to effectively implement all business targets and ensure the completion of the Company&039;s revenue plan by Month / Quarter / Year.

Yêu cầu công việc

– Age : 18 – 32/ Tuổi từ 18 – 32, ( chỉ xem xét TH nhỏ hơn 32 tuổi)
– Experience and work in the field of renewable energy (solar on the roof, farm or wind solar)/Từng biết và làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (solar rooftop, solar farm hoặc wind solar)
– University degree in business administration or related discipline /Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
– Fluent English communication/ Giao tiếp tiếng anh lưu loát
– Proficient in using office software / Sử dụng thành thạo phần mềm Office
– At least 2 years of experience in the field/ Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực

Thêm thông tin

  • Công việc này đã hết hạn!
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com