fbpx
Hotline: 028-7109-7689

CÁN BỘ KỸ THUẬT 12 lượt xem

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành kỹ thuật, điện, điện tử…sử dụng thành thạo phần mềm CAD và khả năng học hỏi các phần mềm chuyên ngành chiếu sáng.

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com