Hotline: 028-7109-7689

Copywriter / Biên tập viên 407 lượt xem

Trách nhiệm chính:

  • Tạo nội dung cho trang web công ty, trang đích, blog và thông cáo báo chí.
  • Đọc, kiểm tra và chỉnh sửa tất cả các bản sao cho đúng ngữ pháp, tuân thủ thương hiệu, tiếng nói thương hiệu và các điểm khác.
  • Cung cấp chỉnh sửa nội dung và phát triển khi cần thiết.

Yêu cầu:

  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương như technical writer, editor.
  • Có khả năng viết cả tiếng Anh và tiếng Việt tốt.
  • Hiểu biết chung về SEO.
  • Có khả năng quản lý thời hạn độc lập với ít sự giám sát.
  • Có khả năng giao tiếp tốt và hợp tác lâu dài.

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com