Hotline: 028-7109-7689

Đại diện bộ phận hỗ trợ khách hàng 337 lượt xem

Trách nhiệm chính:

  • Cung cấp hỗ trợ người dùng bằng tiếng Anh và tiếng Việt qua email, điện thoại, trò chuyện trực tuyến.
  • Xử lý thư người dùng được gửi đến hộp thư hỗ trợ.
  • Cung cấp hỗ trợ cho các sản phẩm phần mềm của công ty cũng như hỗ trợ mua và đăng ký.

Yêu cầu:

  • 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí hỗ trợ.
  • Có khả năng viết cả tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Thành thạo kỹ năng máy tính.
  • Định hướng chi tiết và có trách nhiệm với các kỹ năng phân tích tốt.

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com