fbpx
Hotline: 028-7109-7689

Kế Toán Nội Bộ 28 lượt xem

Mô tả công việc

 • Làm Hợp đồng dịch vụ hoa hồng với nhà máy (có mẫu sẵn)
 • Làm Hợp đồng lao động với nhân viên (có mẫu sẵn)
 • Phát hành Hóa đơn đỏ cho nhà máy
 • Phát hành Hóa đơn cho công ty mẹ Monaco
 • Làm Bảo hiểm, Thu nhập cá nhân cho nhân viên văn phòng
 • Tính lương cho nhân viên văn phòng
 • Nhận và kiểm tra báo cáo từ Dịch vụ kế toán, xong nộp cơ quan thuế
 • Theo dõi với bên cung cấp dịch vụ kế toán
 • Theo dõi thu hồi công nợ

Lợi ích

Lương: 8 triệu – 10 triệu (tùy theo khả năng)

Yêu cầu công việc

 • Biết làm Bảo hiểm, Thu nhập cá nhân
 • Hiểu biết tương đối về chứng từ kế toán
 • Tiếng Anh giao tiếp

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com