fbpx
Hotline: 028-7109-7689

Kế toán nội bộ 21 lượt xem

Job Expired

Mô tả công việc

  • Theo dõi và quản lý từng hợp đồng, nắm được chi tiết từng hợp đồng về giá trị, thời gian của từng hợp đồng (cập nhật trên phần mềm Amis)
  • Thực hiện việc kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
  • Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty
  • Tập hợp chứng từ kế toán, để lên báo cáo
  • Thực hành cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.

Thêm thông tin

  • Công việc này đã hết hạn!
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com