fbpx
Hotline: 028-7109-7689

Kỹ sư thủy lợi 16 lượt xem

Mô tả công việc

– Lên kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý cho các dự án Thủy điện tại Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng

– Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý, trình nộp và theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ thuộc Sở ban ngành xem xét, giải quyết hồ sơ Công ty kịp thời.

– Tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm, thiết lập các mối quan hệ,

– Phối hợp cùng với các bộ phận có liên quan đến dự án để theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện công tác pháp lý cho từng dự án.

– Thẩm tra hồ sơ pháp lý của các Dự án để phục vụ cho việc hợp tác đầu tư với Đối tác.

– Xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ công việc.

– Thu thập, tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thông tin dự án từ các nguồn (Sở ban ngành, đối tác, …)

– Lưu trữ hồ sơ pháp lý các dự án,

– Thực hiện các công việc liên quan và định kỳ báo cáo cấp quản lý trực tiếp.

Lợi ích

Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com