Hotline: 028-7109-7689

Nhân Viên Kế Toán 424 lượt xem

– Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo Công ty theo quy định
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Yêu cầu

– Có năng lực nghiệp vụ Kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ Kế toán.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này
Gửi tôi việc tương tự
Hiển thị 1–0 của 0 việc làm

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com