Hotline: 028-7109-7689

NHÂN VIÊN TƯ VẤN 1 view

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG, CÁC SP, CHSK

 

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

THU NHẬP :

LCB : 5tr + HH + BONUS

THỬ VIỆC : 4tr + HH + BONUS

TG : 9:00-18:00 T2-T7

 

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com