Hotline: 028-7109-7689

Sale tài chính 337 lượt xem

Job Expired

–  Tìm kiếm và phát triển khách hàng mua cổ phiếu, trái phiếu của công ty đang phát hành;

–  Tham gia các hoạt động, kế hoạch, triển khai bán hàng tại phòng;

–  Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính cho khách hàng mua cổ phiếu, trái phiếu của công ty;

–  Chăm sóc cổ đông để phát triển thêm khách hàng mới;

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;

– Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động kinh doanh;

–  Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Thêm thông tin

  • Công việc này đã hết hạn!
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com