Hotline: 028-7109-7689

Trợ lý cá nhân 402 lượt xem2 đơn đăng ký

Trách nhiệm:

 • Xử lý thư tín thương mại và luồng tài liệu
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết (bài thuyết trình, hồ sơ tài liệu)
 • Lập hóa đơn, theo dõi thanh toán
 • Liên lạc với các đối tác (liên quan đến thỏa thuận, thanh toán, v.v.)
 • Báo cáo chi phí xử lý Phiên dịch bằng lời nói và văn bản
 • Hỗ trợ các sự kiện bên trong và bên ngoài Các trách nhiệm khác.

Yêu cầu:

 • Đáng tin cậy và kỹ càng, chính chắn
 • Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Chủ động trong công việc
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Có kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office)
 • Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
 • Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ
 • Có khả năng làm việc linh hoạt và chịu được áp lực cao.

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com